Happy Tips

ทำอย่างไรเมื่อลูกเจอผู้ใหญ่แล้วไม่ยอมสวัสดี

วันนี้เราจะคุยกันถึง “พีต้า” ซึ่งอายุ3ขวบ6เดือน เพราะน้องเพตั้นยังไม่ถึงวัยที่จะมีปัญหาอะไร เจอใครมา หม่าม๊าบอก ก็สวัสดีครับหมด 😆😆 แต่ในวัยของเฮียพีต้า เค้าโตพอแล้ว พอที่ ”เริ่ม” จะมีความคิดเป็นของตัวเอง