Health · Review

รีวิวสติ๊กเกอร์หัวหอมแก้หวัด

เรื่องมันมีอยู่ว่า.. 🤧🤧🤧 คือออออ.. วันนั้นค่ะ ดิชั้นเม้ามอยหอยสังข์กับเพื่อนสาวชาวเภสัช และนางก็ได้รู้ข่าวว่าหลานน้อยเป็นหวัด คัดจมูก นางเลยทำการจัดส่งสิ่งนี้มาให้อย่างเร็วรี่ นางเคลมว่ามันดี๊ ดีย์ และมันก็คือ…