Happy Tips · Motherhood

วินัยบนโต๊ะอาหาร.. สำคัญมากกว่าการทานมากทานน้อย

“การกินข้าวบนโต๊ะให้เสร็จในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้เครื่องล่อ เป็นปฐมบทของชีวิต เป็นพื้นที่ร่างกายของตนเอง และเป็นเรื่องการกินคือ Oral Need เรื่องนี้ควบคุมตนเองได้ จะควบคุมเรื่องอื่นได้ทั้งหมด เรื่องนี้ทำไม่ได้ จะยากขึ้นเรื่อยๆในอีกหลายเรื่อง..”

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

อย่างที่บอกสำหรับบ้านเรา ipad รู้จักบ้าง แต่เวลาอาหารคือช่วงเวลาการฝึกควบคุมตัวเองขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด

ไม่มีหน้าจอ
ไม่เดินตามป้อน
✔️ฝึกให้ลูกทานเอง

กล้ามเนื้อนิ้วมือน้อยๆ ในวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ มีหกบ้าง เลอะเทอะบ้าง ก็ตามล้างตามเช็ดกันไป แต่เทียบกับวินัย และการรู้จักควบคุมตนเองได้ เหนื่อยหน่อยในวันนี้ แต่จะดีกว่าในวันข้างหน้าแน่นอนค่า 

⭐️ วินัยบนโต๊ะอาหาร..
สำคัญมากกว่าการทานมากทานน้อย ⭐️

#HappyMommyDiary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *