Happy Tips

8 ทักษะเตรียมพร้อมเพื่ออนาคต

พ่อแม่จะเป็นผู้ช่วยที่สำคัญในการสนับสนุนให้ลูกน้อยสามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ควบคู่กับโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ร่วมกับการดื่มนมที่มี DHA วันละ 2-3 แก้ว เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกรักจะมีร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขค่ะ

Health

ลูกเราพัฒนาการเป็นไปตามวัยรึเปล่า..

เชื่อว่านี่เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องเคยคิดในใจ ทั้งสงสัยและอยากรู้.. บางคนก็ค้นคว้าหาข้อมูล ทั้งในอินเตอร์เนตและอ่านหนังสือ เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้าง หรือบางคนก็ใช้วิธีเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน ซึ่งแต่ละบ้านนั้นก็มีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันออกไป สายวิชาการบ้าง สายกิจกรรมบ้าง หรือสายเที่ยววิชาการไม่เน้นอย่างบ้านเราบ้าง  ซึ่งในส่วนของการเปรียบเทียบนั้น มักจะนำมาซึ่งความวิตกกังวลต่างๆอย่างมากมาย ตามสไตล์มนุษย์แม่.. เด็กแต่ละคนพัฒนาการก็แตกต่างกันไป.. เพื่อให้คุณพ่อคุณหมดความกังวลใจ วันนี้หวานมีข้อมูลพัฒนาตามวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 มาฝากกันค่า