Baby Food

ข้าวตุ๋นใบผักบุ้ง (6เดือน)

วันนี้ถึงคิวผักบุ้งตาหวานหวาน *U* [6+]

• วิธีทำ •

ทำเหมือนข้าวตุ๋นแครอทเป๊ะ แค่เปลี่ยนเป็นผักบุ้ง

**เพราะไปอ่านเจอมาว่าอย่าให้ลูกกินผักสีเหลืองติดกันนานๆ เดี๋ยวลูกตัวเหลือง !!

**หอมใหญ่จริงๆบางตำรา(ตปท)แนะนำให้เริ่มประมาณ 8 เดือนนะคะ แต่ส่วนตัวหวานลองใส่ทีละนิดให้พีต้าตั้งแต่ 6 เดือนกว่าค่า**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *